Deze vacature is verlopen.

Vrijwilligerswerk boven Suriname

Stichting Teeifuka is op zoek naar vrijwilligers die in het boven Suriname gebied, hun vakantie willen combineren met een stukje ontwikkelingswerk. Je kan worden ingezet als trainer op werkgebieden die de Marrons van dit gebied nuttig zijn.

Wij denken aan:
– trainen van voorschool begeleidsters om hun werk beter en professioneler te kunnen doen;
– voorlichting over seksualiteit, Hiv, Aids, Malaria en hygiëne aan opgroeiende kinderen;
– voorlichting aan ouders over betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen;
– Trainingen over duurzame ondernemerschap;
– Trainingen op bestuurlijke vaardigheden aan de dorpsbestuursleden;
– Kennismaking met computers en ICT voor basisschoolkinderen;
– Voor langere tijd verblijven om de medewerkers van Teeifuka te helpen met beheer; exploitatie en verduurzaming van opgezette en uitgevoerde projecten en activiteiten;
– On the job trainingen voor schoolverlaters op alle soorten gebieden;
– Recreatieve activiteiten voor kinderen opzetten voor langere tijd.

Stichting Teeifuka is in 2003 opgericht om vanuit Nederland en de VSA, initiatieven van de mensen in het boven Suriname gebied voor welzijn en welvaartsverbetering te ondersteunen.

Teeifuka wil een betrouwbare en gelijkwaardige partner voor de bewoners van boven Suriname zijn, die meehelpt aan het vertalen van hun behoeften en wensen in duurzame, herkenbare en toekomstgerichte ontwikkelingprojecten die kunnen worden uitgevoerd ter verbetering van hun levensomstandigheden.

Teeifuka Nederland, Teeifuka VSA en Teeifuka Suriname richten zich op voorschoolse activiteiten voor kinderen van 3 tot 5 jaar, stimulering van de lokale economie, creëren van werkgelegenheid en armoede bestrijding door hulpgoederenzendingen.

Stichting Teeifuka faciliteert Nederlandse stagiaires in Suriname, biedt Nederlandse vrijwilligers de mogelijkheid om vakantie te combineren met ontwikkelingswerk in Suriname, adviseert over en organiseert reizen naar het boven Suriname gebied en adviseert Nederlandse particulieren en organisaties bij ontwikkelingssamenwerking met Suriname.

Stichting Teeifuka werkt samen met 16 (zestien) andere Nederlandse Marronorganisaties binnen de vereniging Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland (SaMON) aan de integratie en zichtbaarheid van Marrons in de Nederlandse samenleving en aan coördinatie en afstemming van activiteiten die gericht zijn op (het binnenland van) Suriname.
Voor meer informatie ga naar www.teeifuka.nl

sollicitanten kunnen reageren via het formulier hieronder.