Deze vacature is verlopen.

Vacature Allround office manager (vr)

Doel

De Officemanager is verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie, coördinatie, regierol, follow-up en ISO werkzaamheden van TRAYMORE.

Positie

De Officemanager valt onder verantwoordelijkheid van de  directeur en legt derhalve verantwoording af aan de directeur.

Taakgebieden

De volgende taakgebieden behoren tot de werkzaamheden van de allround office manager.

Secretariële werkzaamheden

 • Stelt brieven op
 • Draagt zorg voor de aanwezigheid van relevante (vergader)stukken
 • Beheert het organisatie archief

Telefoon- en correspondentiebehandeling

 • Handelt zelfstandig de post, telefoon en e-mail af zodat de directeur tijdig beschikt over de
 • informatie benodigd voor het uitvoeren van de eigen functie
 • Verwerkt de inkomende post
 • Handelt alle uitgaande post af

Agendabeheer

 • Beheert de agenda van de directeur
 • Maakt afspraken, vergaderingen e.d. en verzendt indien nodig uitnodigingen
 • Bewaakt de gemaakte afspraken zodat de directeur zijn agenda altijd actueel is
 • Verzorgt de voorzieningen t.b.v. vergaderingen

Personele-, administratieve- en ondersteunende werkzaamheden

 • Verricht administratieve handelingen m.b.t. personele zaken zoals verzuimmelding- en administratie, bijhouden personeelsdossiers
 • Verzorgt de afhandeling van interne en externe contacten
 • Communiceert interne en externe signalen aan de directeur

Aanspreekpunt voor facilitair beheer en huisvesting

 • Fungeert als aanspreekpunt en contactpersoon voor het gebouw op het gebied van schoonmaak
 • Bewaakt de orde en netheid van de algemene ruimtes

ISO taken

 • Beoordeelt rapportages van interne audits
 • Ziet erop toe dat het GML formulier en Verbeterformulier wordt ingevuld
 • Ziet erop toe dat doelen en maatregelen worden bijgehouden
 • Monitort planning van audits
 • Ziet erop toe dat acties naar aanleiding van interne en externe audits worden bijgehouden
 • Informeert collega’s over alle genomen besluiten in het kader van ISO
 • Draagt zorg voor communicatie met derden binnen en buiten de organisatie
 • Houdt geplande en gevolgde trainingen van alle medewerkers bij
 • Assisteert de directie in het opmaken van beleid en het vaststellen van doelen
 • Doet de voorbereiding van evaluaties waaronder ook de directiebeoordelingen

Functie-eisen: kennis, opleiding, ervaring

 • MBOplus/HBO niveau (vrouwelijk)
 • Ervaring met administratieve processen, secretariële ondersteuning van tenminste 1 jaar
 • Kennis van directie-processen
 • Kennis van ISO-processen
 • Representatief zijn
 • Commercieel inzicht
 • Leeftijd 30+

Competenties

 • Ordelijk en systematisch kunnen werken
 • Kunnen plannen en organiseren
 • Flexibel en stressbestendig
 • Resultaatgericht
 • Probleemoplossend
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Integer en zorgvuldig

Vaardigheden

 • Overzien van de organisatieprocessen
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatie naar ons via Freelance.