Deze vacature is verlopen.

(Jr.) Reservoir Engineers

De afdeling Reservoir Engineering in het district Saramacca heeft behoefte aan 2 (twee):

(Jr.) Reservoir Engineers

De belangrijkste werkzaamheden die bij deze functie horen, zijn:

  • Uitvoeren van routinematige reservoir engineering werkzaamheden (reservoir monitoring) in het aangewezen olieveld waaronder: opstellen en eventueel uitvoeren van data-acquisitie-programma’s alsook kwaliteitscontrole, interpretatie, analyseren van reservoirdata en productiegedrag van nieuwe putten/ontwikkelingsgebieden.
  • Assisteren van de (Sr.) Reservoir Engineers bij de uitvoering van speciale studies ter optimalisatie van de recovery waaronder: evaluatie van het reservoir/field development plan, opstellen van well- en productietestprogramma’s en het doen van reservoirperformance-evaluatiestudies.
  • Uitvoeren van werkzaamheden voor veldoptimalisatie door onder andere participatie in multidisciplinaire teams.

De (Jr.) Reservoir Engineers rapporteren aan de Team Leader Reservoir Engineering.

De kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende vereisten:

  • Universitaire opleiding Bsc in mijnbouw/geologie.
  • Bij voorkeur post graduate Petroleum Techniek hebben genoten.
  • Bij voorkeur relevante werkervaring.
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
  • Computervaardigheden waaronder MS Office.
  • In het bezit zijn van een geldig B-E rijbewijs.
  • Bezit minimaal de volgende competenties: ondernemerschap, resultaatgericht, conceptueel denkvermogen, probleemoplossend vermogen, analytisch vermogen, leervermogen, proactief, planning en organiserend vermogen en samenwerken.

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en kopieën van diploma’s kunnen tot uiterlijk maandag 25 maart 2013 gericht worden aan:

de Manager Human Resources Management

Hoofdkantoor Flora