Deze vacature is verlopen.

Industrial Engineer Supervisor

De divisie Corporate Planning te Flora heeft behoefte aan 1 (één):

Industrial Engineering Supervisor

De belangrijkste werkzaamheden die bij deze functie horen, zijn:

 • Leiding geven aan een aantal toegewezen Industrial Engineers waaronder plannen van inzet van personeel en werkzaamheden, instrueren, motiveren en stimuleren van het personeel.
 • Uitvoeren en verbeteren van de planning & control cyclus waaronder ondersteunen van management bij het periodiek opstellen van strategische plannen, meerjarenplannen en jaarplannen.
 • Zorgdragen voor een gezonde pijplijn aan projecten waaronder zelf genereren en verzamelen van ideeën uit de organisatie en verwerken in de projectenpijplijn en uitvoeren van economische evaluaties.
 • Geven van adviezen die moeten leiden tot effectieve en efficiënte verbetering op basis van procesreview; asset usage review en input uit de organisatie.

De Industrial Engineer Supervisor rapporteert aan de Manager Corporate Planning.

De kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Technisch-bedrijfseconomische opleiding op universitair niveau bij voorkeur bedrijfskunde.
 • Specifieke kennis op de volgende gebieden: financieel/economisch, management accounting, performance-management, strategic planning, procesgericht denken.
 • Leidinggevende vaardigheden.
 • 5 tot 10 jaren ervaring op het gebied van planning & control en het evalueren van grote projectstudies en schrijven van projectdossiers.
 • Ervaring met technische processen, upstream/downstream gerelateerde ervaring (industriegerelateerd).
 • Uitstekende sociale, contactuele en redactionele vaardigheden.
 • Goede onderzoeks- en planningvaardigheden.
 • Projectmanagement.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Computervaardigheden waaronder MS Office.
 • In het bezit zijn van een geldig B-E rijbewijs.

Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en kopieën van diploma’s kunnen tot uiterlijk woensdag 11 december 2013 gericht worden aan:

de Manager Human Resources Management