Deze vacature is verlopen.

Vacature Zorgcoördinator m/v

Het Bejaardentehuis Fatima Oord heeft als taak de zorg voor senioren burgers die na een welbesteed leven op een gepaste wijze van hun oude dag willen genieten.

Welke verpleegkundige wil haar/zijn diensten voltijds aanbieden als :

Zorgcoördinator M/V

Doel van de functie :

Leiding geven en coachen van de zorgmedewerkers, coördineren en verder verbeteren van de zorgverlening

Plaats in de organisatie

  • U functioneert actief en in goed overleg met de Directie en het Stichtingsbestuur
  • U geeft leiding aan de zorgmedewerkers en indien nodig, de andere medewerkers.

Functievereisten o.a:

  • In het bezit zijn van het diploma ziekenverpleging A en een ruime werkervaring als leidinggevende bij voorkeur in relatie met senioren burgers
  • Heeft leidinggevende capaciteiten en werkt in teamverband
  • Heeft kennis van sociale,  lichamelijke en geestelijke ouderdomsverschijnselen en de daaraan verbonden zorgbehoeften
  • Draagt zorg voor het op juiste wijze bewaren van medicijnen en de toediening alsmede het controleren op de houdbaarheid
  • Onderhoudt contacten met de familie en/of mantelverzorger van de bewoner
  • Onderhoudt contacten met andere disciplines (o.a.apotheek,huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut etc.)

Het tehuis telt ruim 45 medewerkers en biedt zelfstandige woongelegenheid aan 65 senioren burgers.

Geïnteresseerd ?

Stuur uw sollicitatiebrief met CV tot en met 3 december 2016 naar het Bestuur van de Stichting Bejaardentehuis Fatima Oord, Henck Arronstraat no 70 of solliciteer direct via Freelance.