Deze vacature is verlopen.

Vacature Teamleader Moengo Port

Doel

De Teamleader is in operationele zin eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de Traymore Haven te Moengo.

 Positie

De Teamleader valt onder verantwoordelijkheid van de directeur en legt derhalve verantwoording af aan deze.

Taakgebieden

In algemene zin kan gesteld worden dat van betreffende, de onderstaande taakgebieden verwacht wordt:

Algemeen, Toezicht en Controle, Rapportage, Leidinggeven, Monitoring en Communicatie betreffende Traymore.
Op inhoudelijk niveau is terugval mogelijk naar de directeur.

Taakomschrijving Algemeen

 • Ontvangen en eventueel begeleiden van gasten of contractors
 • Volledige voorbereidingen treffen bij aankomst en vertrek van schepen
 • Ervoor zorgen dat er housekeeping wordt gedaan op de haven voor en na vertrek van een schip
 • Het ondersteunen van nieuwe te initiëren projecten op de haven
 • Alle reparatie en service werkzaamheden en verbeteringen doorgeven aan het Hoofdkantoor
 • Belast met onderhoud werkzaamheden op Traymore N.V. terrein
 • Inkoop van brandstof voor brushcutters, tractor, hysters, pick ups en stacker
 • Rond check doen tussen 8:00u en 12:00u (2x) en 13:00u tot 16:30u (2x)
 • Inkoop doen voor aannemers die werkzaamheden doen voor Traymore N.V.
 • Documenten filen van alle werkzaamheden gedaan door externe bedrijven
 • Bij uitbesteding van externe werkzaamheden ondersteunende taken verrichten voor het havenbedrijf ten opzichte van de externe partij
 • Voorbereiding en planning van de dagtaken en controle hiervan
 • Controlerende taak uitoefen op medewerkers
 • Betrokken zijn bij het administratie gebeuren
 • Bereidheid voor het volgen van trainingen tbv optimaliseren kwaliteit en know how

Taakomschrijving Toezicht en Controle

 • Toezicht houden voor en tijdens het aanmeren van schepen
 • Erop toezien dat alleen bevoegden werkzaamheden kunnen verrichten op het terrein
 • Erop toezien dat er alle regels en vereisten (van de organisatie) door iedereen in acht worden genomen
 • Controle doen op de terrein verlichting
 • Updaten van spullen in de loods op basis van een tekening
 • Toezien op naleving van de safety en milieu procedures

Taakomschrijving Rapportage

 • Rapporteren aan het hoofdkantoor en aan de directie
 • Rapporteren m.b.t. voortgang/status van de vastgestelde doelen, targets van medewerkers en derden die werkzaamheden verrichten
 • Rapporteren over aankomst, lossen, klaar met lossen, aanboord capitein en vertrek van een schip, ook incidenten en nearmissen aan de hand van daarvoor bestemde formulieren.

Taakomschrijving Leidinggeven

 • Aansturen van alle medewerkers werkzaam op de haven
 • Motiveren van medewerkers
 • Op de hoogte zijn van sterke en zwakke kanten van het team
 • Inwerken van nieuwe medewerkers en begeleiding bieden waar nodig
 • Het ondersteunen en contact onderhouden met de security, vooral in de avond uren

Taakomschrijving Monitoring

 • Zorgdragen dat procedures en richtlijnen relevant blijven of tijdig worden bijgesteld

Taakomschrijving Communicatie

 • Collega’s informeren over besluiten, veranderingen en vastgestelde maatregelen
 • Zorgdragen voor communicatie met derden binnen en buiten de organisatie

Functie-eisen: kennis, opleiding, ervaring

 • MBO niveau
 • Ervaring met administratieve processen, ondersteuning van medewerkers

Competenties

 • Ordelijk en systematisch kunnen werken
 • Kunnen plannen en organiseren
 • Flexibel en stressbestendig
 • Resultaatgericht
 • Probleemoplossend
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Integer en zorgvuldig
 • Communnicatief sterk zijn

Vaardigheden

 • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
 • Computer ervaring (excel, word, outlook)

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatie naar ons via Freelance.