Deze vacature is verlopen.

Vacature Manager Onderwijs, Opleidingen & Trainingen

azp

Plaats in de organisatie

Onderwijs, Opleidingen & Trainingen is een van de kerntaken van het AZP. De afdeling Onderwijs, Opleidingen & Trainingen verzorgt vooral verpleegkundige als para-medische opleidingen. Als manager Onderwijs, Opleidingen & Trainingen ben je verantwoordelijk voor de afdeling en rapporteer je aan de Algemeen Directeur en de Medisch Directeur.

Taak en Functie omschrijving

De manager Onderwijs, Opleidingen & Trainingen zal belast zijn met de volgende taken:

 • Leveren van een significante bijdrage aan de ontwikkeling en het opstellen van een visie 2020 en beleid voor Onderwijs, Opleidingen & Trainingen van het AZP
 • Opstellen van een (meerjaren)plan voor de afdeling Onderwijs, Opleidingen & Trainingen (inclusief budget), ondermeer gestoeld op de visie 2020, het beleid voor Onderwijs, Opleidingen & Trainingen, de behoefte naar Onderwijs & Opleiding etc.
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van het (meerjaren)plan van de afdeling
 • Rapporteert periodiek en tijdig over de voortgang van de realisatie van het (meerjaren)plan, de signalering van knelpunten en draagt mogelijke oplossingsrichtingen c.q. verbetervoorstellen aan;
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing van de afdeling Onderwijs, Opleidingen & Trainingen;
 • Verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, herstructureren en professionaliseren van de afdeling Onderwijs, Opleidingen & Trainingen activiteiten van het AZP;
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de expertise en competenties van de medewerkers van de afdeling en zorgt voor een optimale inzet en bemensing;
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een systeem om de kwaliteit van de Onderwijs, Opleidings & Trainingsactiviteiten te handhaven en te verhogen;
 • Zorgdragen voor het systematisch vastleggen van relevante informatie en documentie van de onderwijs en opleiding en activiteiten ondermeer ten behoeve van (externe) toetsings en inspecties, uitvoeren van eigen verbeterplannen etc. ;
 • Co√∂rdineren van de (eventuele) samenwerkingsverbanden met andere Onderwijs & Opleidingsinstellingen in binnen en buitenland.
 • Uitvoeren van alle overige werkzaamheden in het belang van het AZP

Functie eisen

 • HBO opleiding Opleidingskunde/W-O niveau onderwijskunde/lerarenopleiding aangevuld met een Managementopleiding
 • Leidinggevende kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden
 • Enkele jaren ervaring
 • Ervaring in de Gezondheidszorg strekt tot aanbeveling
 • Vertaalslag tussen het werkveld en de onderwijsorganisatie
 • Beheersing van bedrijfsvoering en de HRM kant
 • Ervaring met inspectietrajecten
 • Flexibel in het omgaan met veranderende omstandigheden

Uw sollicitatiebrief met cv, diploma’s en cijferlijsten kunt u tot 1 december 2016 e-mailen ter attentie van Letitia Hubard, Directiesecretaris. Emailadres: