Deze vacature is verlopen.
Personnel Care Officer - Vacaturebank.sr

Personnel Care Officer

De divisie Human Resources Management te Flora heeft behoefte aan 1 (één):

Personnel Care Officer

De belangrijkste werkzaamheden die bij deze functies behoren, zijn:

 • Verlenen van psychosociale hulp respectievelijk inschakelen van/doorverwijzen naar specialistische hulpverlening om te komen tot een doelmatige oplossing van probleemsituaties.
 • Zorgen voor een doelmatige inrichting van de bedrijfsmaatschappelijke functie in de organisatie.
 • Verkennen, analyseren en behandelen van bedrijfsmaatschappelijke problemen van individuen en/of groepen werknemers en oplossingsgericht adviezen uit brengen.
 • Verrichten van onderzoek met betrekking tot specifieke bedrijfsmaatschappelijke issues op basis van gesignaleerde problemen en voorstellen van mogelijke oplossings-richtingen.
 • Adviseren van de Senior Personnel Care Advisor ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke aspecten en consequenties van lopende en voorgenomen organisatieontwikkelingen.
 • Bijhouden van een registratiesysteem om tot meting van beleidskeuzen en validatie van adviezen te komen en het management te ondersteunen bij (verdere) beleidsformulering en operationele uitvoering.

 

De Personnel Care Officer rapporteert aan de Sr. Personnel Care Advisor.

De kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Hbo-/wo-opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk.
 • Tenminste 3 jaar relevante werkervaring.
 • Uitstekende sociale vaardigheden.
 • Energiek, open en doortastend, flexibele communicator, zelfbewuste persoonlijkheid.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Computervaardigheden waaronder MS Office.
 • In het bezit zijn van een geldig B-E rijbewijs.

Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en kunnen tot uiterlijk vrijdag 28 maart 2014 gericht worden aan:

De Manager Human Resources Management

Hoofdkantoor Flora