Grassalco

Adres: Sir Winston Churchillweg 3

Telefoon: 482727

Grassalco is een staatsmijnbouwbedrijf met als voornaamste taak mineralen en ertsen uit de rijke Surinaamse bodem te exploreren en exploiteren.
Wij zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bedrijf waar diversificatie van de Surinaamse economie en duurzame ontwikkeling van mens en milieu voorop staan. Grassalco neemt hierin de lead door inkomsten uit niet-duurzame hulpbronnen te investeren in het opzetten en ontwikkelen van duurzame bedrijfstakken.
  • Mijnbouw
  • Updated 4 jaar ago